Luc De Raedemaeker
Tournée Moeial
Bemoeizucht
Als het om "Tournée Minerale" gaat, citeren we graag uit het non-conformistisch "Praktisch verstand" van de Nederlander Theo Kars: "Als een bemoeizuchtig persoon aanmerkingen maakt op je levenswijze of een onderdeel daarvan, volstaan drie woorden om hem de mond te snoeren en af te straffen. Zeg op ironische toon: ja, erg he? en herhaal dit als hij nog een poging waagt. Omdat je niet ingaat op zijn verwijten en er zelf de spot mee drijft, beseft hij dat hij geen vat op je heeft en druipt geërgerd af. Een lange neus trekken heeft hetzelfde effect". Persoonlijk voegen we nog graag het volgende toe "OEP AA BAKKES"!