Bier Grand Cru
Drankenhandelaars kiezen Duvel-Moortgat, Spadel en Alken-Maes als beste producenten om mee samen te werken
Drankenproducenten zijn een essentiële partner voor de drankenhandelaars. Uit een bevraging bij de leden van FEBED blijkt dat zij de meest constructieve samenwerking ervaren met Duvel-Moortgat, Spadel en Alken-Maes. Voor drankenhandelaars is het essentieel om door de producent als een volwaardige partner gezien te worden in de keten van producent tot bij de consument.

FEBED bevroeg haar leden over de samenwerking die ze hebben bij hun producenten. Uit de enquête blijkt dat drankenhandelaars drie producenten naar voor schuiven als de beste partijen om mee samen te werken, met name: Duvel-Moortgat, Spadel en Alken-Maes. Deze drie producenten scoren hoog in het aantal positieve samenwerkingen, laag in het aantal negatieve samenwerkingen en halen een hoog aandeel in het totaal aantal vermeldingen van drankenhandelaars (positief als negatief). “Het gaat in essentie over de manier waarop producenten naar de markt kijken en welke rol ze er voorzien voor de drankenhandelaars,” zegt Gilles Vandorpe, directeur van FEBED. “Ook met deze producenten kunnen zaken verkeerd lopen, maar de reactie door de producent hierop kan een groot verschil maken voor de drankenhandelaar in kwestie.” De top vijf wordt verder vervolledigd met Coca-Cola en Orangina Schweppes. FEBED zal de resultaten gebruiken in de gesprekken die worden gevoerd met de verschillende producenten.
Bart De Keninck, Commercial Director On-Trade Alken-Maes: “De bierhandelaars zijn voor ons essentiële partners om in de uitdagende horecamarkt verder te groeien. Ons doel is een sterke win-win relatie, gestoeld op basis van wederzijds respect. Het doet ons plezier appreciatie van onze klanten te krijgen, dat sterkt ons in de gedachte dat we de juiste aanpak hanteren om op lange termijn samen verder te groeien.”
De meest voorkomende klachten van drankenhandelaars over producenten waarmee de samenwerking minder goed verloopt zijn stockbreuken, een slechte organisatie van de back-office, een hoog personeelsverloop bij vertegenwoordigers, onduidelijke communicatie of het ontbreken er van.
Hilde Stockman, Sales Director Out of Home Spadel: “Voor Spadel spelen de bierhandelaars een essentiële rol in ons samenwerkingsmodel. Zij zijn experten in hun regio voor alles wat dranken betreft. Dit zowel voor het aanbrengen van nieuwe opportuniteiten als qua productkennis. Aansluitend is het ook die bierhandelaar die de klantenrelatie verder uitbouwt met de nodige support van ons. Kortom de bierhandelaar is een zeer belangrijke schakel in de totale supply chain van de bron tot bij de consument.»
Drankenhandelaars opereren als tussenpersoon tussen producenten en de eindklant. Enkel wanneer de samenwerking met de producenten goed verloopt kan een drankenhandelaar zijn eigen klanten goed bedienen. Gemiddeld is de horeca goed voor 70% van het omzetcijfer bij een drankenhandelaar. De andere 30% wordt in hoofdzaak gerealiseerd bij particulieren via drinkcenters en evenementen.