Luc De Raedemaeker
I think this would be a good time for beer
De goede werken van Franklin D. Roosevelt.
Van 1920 tot 1933 gold in Amerika een verbod op de productie en verkoop van alcohol. De drooglegging moest alcoholisme uitbannen. Eind 1917 werd er voorstel gedaan om de productie, verkoop, transport en consumptie van drank in de grondwet te verbieden. Drie jaar later trad het 18de amendement in werking. Alleen Connecticut en Rhode Island namen de Prohibition niet aan. Pas met het aantreden van Franklin D. Roosevelt wordt in 1933 de wet afgeschaft. Tijdens de verkiezingen maakt Roosevelt al bekend af te willen van het verbod. De inpopulariteit is op dat moment nog verder gegroeid, stemmers zien niet langer de link tussen economische en sociale voorspoed en drooglegging en geloven dat de economie zal aantrekken door de afschaffing ervan. Eerst werd in maart 1933 een wet goedgekeurd die de grens voor de toegestane hoeveelheid alcohol optrok van 0,5% naar 3,2%. Aan de harde drooglegging kwam een einde toen deze beer law van kracht werd op 7 april 1933. Op 5 december 1933 werd het 21e amendement geratificeerd en was de drooglegging formeel geheel ten einde. Happy Birthday, Mr President.