Luc De Raedemaeker
Tien kleine Trappisten…
en toen waren ze nog met negen
Het Oostenrijkse trappistenklooster Stift Engelszell sluit haar deuren. Daarmee komt ook een einde aan een van de laatste tien trappistenbrouwerijen ter wereld. Stift Engelszell sluit volgens Oostenrijkse media na bijna honderd jaar doordat er nog maar vier monniken over waren. Zij hebben de lokale bisschoppen medegedeeld dat ze het klooster gaan verlaten omdat er geen opvolgers zijn. Daarmee komt een einde aan het Engelszell-trappistenbier, het enige uit een Duitstalig land.

Na de ontmanteling van Achel (sluiting abdij) en Spencer (stopzetting brouwactiviteiten) is dit de derde Trappistenbrouwerij die er in een vrij korte tijdspanne de brui aan geeft…