Yannick de Cocqueau
Alcoholvrije loonevolutie
Dat alcoholvrij (alcoholarm) bier aan populariteit wint, is geen revelatie meer. Een stijgend interesse van de consument voor dit type bier dat nu wordt 'geformaliseerd' door het specifiek opnemen van alcoholvrij bier in de productenkorf die de consumentenindex bepaalt. Stijgt de prijs van alcoholvrij bier teveel, dan is de kans dus niet onbestaande dat uw loon gewoon mee evolueert zodat u niet perse moet consuminderen ... een basis consumptiegoed?

Welke producten achter de consumentenindex moeten zitten kun je altijd bediscussiëren. Elk jaar bekijken de sociale partners (de werkgevers en de vakbonden dus) of de zogenaamde indexkorf nog een juiste weergave geeft van het koopgedrag van de Belgische consumenten. Ze doen dit in samenwerking met ambtenaren en academici en het betreft een weergave van het koopgedrag (en niet perse wat we echt ‘nodig’ hebben … de basisgoederen). Zo vind je in de index o.a. de prijs van Netflix naast de prijs van onderwijs, de prijs van brood naast die van een restaurantbezoek en komt nu de zonnebril het zonnebankabonnement vervangen (gevolg van de klimaatopwarming?).

En ja, blijkbaar heeft ook alcoholvrij bier zo’n belang gekregen in ons consumptiepatroon dat het ook wordt opgenomen in de korf. Vanaf nu zal de prijs van dit type bier dus mee bepalen of de spilindex overschreden wordt en de lonen omhoog gaan (via de automatische loonkoppeling). Mooi is dat dit bovendien niet ten koste is van het gewone bier, die mag er ook gewoon in blijven.

Misschien kunnen de vakbonden tijdens hun acties voortaan dus naar de 0,0% versies van de pils van ‘hun kleur’ teruggrijpen om de zware betogingsdagen door te komen. Voor de stijging van de lonen heeft het namelijk geen negatief effect … meer vraag naar een product doet de prijs ook stijgen en zo wordt de spilindex sneller overschreden … waterdicht argument, niet? Nu ja, niet zeker dat ze deze logica zullen volgen … Wij maken in ieder geval meteen een Maes 0,0%, een Ramon en een Sportzot soldaat. Genieten zonder mate en met het excuus dat dit misschien wel de meest aangename weg is naar loonsverhoging !

Cover © Alpha Stock Images