Yannick de Cocqueau
Beer is the answer
ongeacht de vraag
Ja hoor, zelfs op heel onverwachte vraagstukken als dat van de klimaatverandering, kan bier een (deel van het) antwoord bieden. De Australische brouwerij Young Henrys ging in zee met de Universiteit van Sydney (UTS) voor een baanbrekend project voor de bierindustrie. In een notendop komt het er op neer dat koolzuurgas geproduceerd tijdens de vergisting wordt gebruikt om algen te voeden die het omzetten in zuurstof en nog meer algen. Het algenoverschot wordt vermengd met bierdraf en als veevoeder gebruikt. Door deze voeding stoten de runderen minder methaangas uit!

Onderzoek zou hebben aangetoond dat de veestapels verantwoordelijk zijn voor zo’n 14% van de broeikasgassen. De bierindustrie zou zo’n 0,7% voor haar rekening nemen. Het heeft dus nog altijd veel meer zin om vegetariër te worden dan geheelonthouder. Zeker als je weet dat mits het nodige wordt gedaan, het drinken van bier plots een positief effect kan hebben… binnen de bierproductie zelf, maar bovendien ook nog eens voor de vleesindustrie.

Young Henrys probeerde een oplossing te vinden voor hun CO2 uitstoot verbonden aan de vergisting van het bier. Die vergisting gebeurt in gesloten tanks en dus kan de CO2 vrij makkelijk worden opgevangen. Met UTS ontwikkelden ze een systeem waarbij deze CO2 in ‘reactoren’ wordt gepompt waar het als voeding dient voor algen. Die algen zetten CO2 om in zuurstof terwijl ze zich vermenigvuldigen. Fotosynthese dus en ze doen dat zelfs zo efficiënt dat bomen zelfs niet moeten proberen te concurreren. Om maar een idee te geven die kleine 400 liter algenreactor die ze in de brouwerij hebben geïnstalleerd heeft dezelfde ‘fotosynthetische’ kracht als een hectare bos. Op een hectare krijg je wel wat van die reactoren gezet.

En hier stopt de ‘good news show’ niet … Naast zuurstof maken die algen dus ook een hoop baby’s en daar moet je ook iets mee doen. Die worden vermengd met de draf uit het brouwproces en als voeder aan vee geschonken. Blijkt nu dat zo’n dieet die beesten best bevalt. Ze gaan er namelijk minder van boeren en laten ook minder scheten. Als je wet dat methaan eigenlijk nog een veel erger broeikasgas is dan koolzuurgas, is dat dus zeker geen verwaarloosbaar voordeel. Aangepast veevoeder is trouwens iets dat om dezelfde redenen ook bij ons onderzocht wordt en ook hier kwam ILVO tot de conclusie dat bierdraf alles behalve een ‘afvalproduct’ van de bierindustrie is (lees ook ons eerder artikel hierover).

Mooi toch? Zo klinkt het toch en dat is ook de reden waarom hier momenteel verder onderzoek naar gedaan wordt en vooral wordt gekeken in hoever en hoe dergelijke projecten ‘ge-upscaled’ kunnen worden om ervoor te zorgen dat de bierindustrie echt de wereld kan gaan redden. Want ja … ‘beer is the answer, no matter the question’!

Coverfoto © McDonald/ Yeah Rad