Bier Grand Cru
Gedragscode
Horeca Vlaanderen organiseert opleidingen voor café-uitbaters in het kader van de Gedragscode
FEBED, de Belgische Brouwers en de Horeca federaties ondertekenden in december 2015 de gedragscode inzake drankafnameovereenkomsten. Een van de afspraken uit de gedragscode bepaalt dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenen en wordt dusdanig ook als voorwaarde opgenomen in het contract. De opleiding bestaat uit zeven modules, start op dinsdag 6 maart en vindt plaats in Gent.

Alle informatie vindt u hier: https://www.horecavlaanderen.be/cafe-opleiding