Bier Grand Cru
Nieuwe sensibiliseringscampagne “16 jaar? Bewijs ’t maar!
De Belgische Brouwers slaan de handen in elkaar met de horecafederaties voor het uitdragen van “16 jaar? Bewijs ’t maar!”, een sensibiliseringscampagne voor het respecteren van de minimumleeftijd van 16 als het gaat om het schenken of verkopen van bier.

Het is de absolute prioriteit van de federatie een verantwoorde omgang met alcohol uit te dragen. Al jarenlang speelt de federatie een voortrekkersrol bij het uitdragen van deze waarden aan de hand van verschillende initiatieven (bv. BOB campagne). Zo ook op het vlak van jongeren en alcohol. De Belgische brouwers zijn immers overtuigd van het feit dat min-16-jarigen geen alcohol moeten drinken. Daarom lanceren ze nu de sensibiliseringscampagne “16 jaar? Bewijs ‘t maar!”. Deze is een opfrissing van de vroegere Respect16 campagne vanuit de sector. Jean-Louis Van de Perre, Voorzitter Belgische Brouwers: “Het moet voor jongere klanten een evidentie worden om zelf het initiatief te nemen om hun leeftijd te bewijzen. Daarom starten we de campagne: “16 jaar? Bewijs ‘t maar!”. Bij het bestellen van bier moet het tonen van een ID-bewijs door jongere klanten als normaal worden beschouwd. Met de slogan “16 jaar? Bewijs ‘t maar!” nodigen we jonge klanten uit om steeds hun ID bij de hand te hebben. Daarmee maken we het voor de horecaondernemer makkelijker om ernaar te vragen.” De federatie ‘Belgische Brouwers’ is dan ook enorm tevreden met de samenwerking van de horecafederaties van Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonië, om deze boodschap extra kracht bij te zetten. In eerste instantie richt de sensibiliseringscampagne zich dan ook tot medewerkers uit de horeca-sector (16 geldt hier immers als de wettelijke leeftijd voor de verkoop van bier), maar eigenlijk vormt ze een handig hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd kan worden met de vraag naar alcohol door min-16-jarigen. Danny Van Assche, Afgevaardigd Bestuurder Horeca Vlaanderen : “Dagelijks runt een horecaondernemer zijn zaak met veel zorg, enthousiasme en toewijding. Eén van de verantwoordelijkheden die daarbij komt, is het toezien dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de leeftijdsgrens van alcohol schenken, worden nageleefd. Zo is het verboden bier te verkopen aan klanten jonger dan 16 jaar. Uit onderzoek blijkt dat dit in de praktijk best lastig kan zijn, ongeveer vier op vijf cafés schenkt alcohol aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens. Dit moet en kan anders. Het is van groot belang dat de huidige regelgeving wordt nageleefd. Maar het is voor een uitbater niet altijd evident om de leeftijd te controleren. Om hen daarbij te helpen, hebben wij de handen in elkaar geslagen met de Belgische Brouwers.” De campagne wordt ondersteund met materialen die kunnen worden opgehangen in de horecazaken zoals een deursticker, een affiche, een barenseigne en met een website www.16jaarbewijshetmaar.be.