Bier Grand Cru
Tournée Minérale: minder impact op horeca en drankhandelaars.
De campagne ‘Tournée Minérale’ heeft dit jaar een lagere impact gehad op de omzetcijfers van de horeca en de drankenhandelaars dan vorig jaar. Dat blijkt uit steekproeven die Horeca Vlaanderen en FEBED (Federatie van de Belgische Drankenhandelaars) hebben gevoerd bij respectievelijk horecaondernemers en drankenhandelaars.

“Eén zaak op drie meet een omzetverlies en wijt dit aan Tournée Minérale. Eén op vijf spreekt van een omzetdaling van meer dan tien procent. De impact is dus nog steeds aanzienlijk maar minder dan vorig jaar. Toen stelde eenenvijftig procent een omzetdaling vast”, zegt Kurt Neyrynck, dienstdoend afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.
De beroepsvereniging hield een steekproef bij 285 horecaondernemers. Opmerkelijk is dat het aanbod aan alcoholvrije alternatieven sterk is gestegen: vorig jaar voorzag iets minder dan de helft van de zaken in een alcoholvrij aanbod zoals bijvoorbeeld mocktails, zelfgemaakte ice tea of alcoholvrije wijnen en aperitieven. Dit jaar zegt zeventig procent van de ondernemers werk te hebben gemaakt van een ruime alcoholvrije kaart. Begin dit jaar verspreidde Horeca Vlaanderen nog een inspiratiebrochure voor kwaliteitsvolle alcoholvrije alternatieven en riep de beroepsvereniging haar leden op om het aanbod structureel uit te breiden.
“Onze campagne heeft duidelijk gewerkt. Het omzetverlies is minder dan vorig jaar maar is toch nog steeds aanzienlijk. Dat beklemtoont enerzijds de vraag van de klant naar alcoholvrije alternatieven, maar ook het belang van bijvoorbeeld wijnen en aperitieven voor de beleving en de rendabiliteit van een restaurant”, aldus Kurt Neyrynck.
Vanuit de Federatie van de Belgische Drankenhandelaars klinkt hetzelfde signaal. Daar geeft veertig procent van de bevraagden aan dat ze een negatieve impact hebben ondervonden van Tournée Minérale. Vorig jaar was dat nog meer dan de helft. Een kwart van de drankenhandelaars merkt voor februari zelfs een stijging van de verkoop in het alcoholische segment ten opzichte van de situatie vorig jaar. Toch valt er algemeen een negatieve impact van 2% te noteren op het omzetcijfer van alcoholische dranken. Vijfenvijftig procent stelt dat de klanten, zowel horeca als particulieren, meer interesse tonen in de alcoholvrije alternatieven.
Ook bij de drankenhandelaars is de negatieve impact van de Tournée Minérale dus duidelijk minder in vergelijking met vorig jaar. Daar zijn twee belangrijke redenen voor volgens Gilles Vandorpe, directeur van FEBED: “Eerst en vooral waren de drankenhandelaars dit jaar beter voorbereid op de actie. Alcoholvrije alternatieven werden zowel door de producenten, de handelaars als de horeca uitgebreid in de picture gezet. Daarnaast zijn er duidelijk minder deelnemers aan de actie ten opzichte van vorig jaar. Wat uiteraard ook een impact heeft op zowel het alcoholische als het non-alcoholische segment.”