Yannick de Cocqueau
Verlaging broeikasgassen?
Momenteel wordt er bij de discussies over het klimaat en het 'broeikaseffect' een beetje eenzijdig gekeken naar CO2 en de uitstoot van transport en industrie. Toegegeven, ze dragen goed bij aan die broeikas, maar we zouden misschien andere aspecten niet moeten vergeten waar we ook winst kunnen boeken. Methaan bijvoorbeeld is een uiterst sterk broeikasgas en onze veestapel kent er wel wat van als het op de productie hiervan aankomt. Nu blijkt dat we hun productie van methaangas eigenlijk op een poepsimpele (pun intended) manier kunnen reduceren ... bierdraf is de sleutel!

Uit een studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) blijkt namelijk dat voeder met bijproducten als draf en koolzaadschroot de methaangassen van koeien met 13 procent per liter melk reduceert en dus leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk bij de melkproductie. Hetzelfde geldt uiteraard voor de koeien die uiteindelijk in de bedieningstoog van onze slager zullen eindigen … hun ‘vlaaien’ verschillen nu eenmaal niet erg veel van die van de melkkoeien vermoeden wij.

Voor de brouwerijen is de draf een bijproduct (restproduct) van het brouwproces zonder veel waarde, dus als ze het ergens ‘kwijt’ kunnen zoveel te beter. Als je dan nog weet dat de koeien het ook nog eens bijzonder lekker vinden en het best gezond is voor die beesten … we zouden toch zot zijn om daar niet op in te zetten, niet?

Men zegge het voort, men roept het van de daken! In dat opzicht was de communicatie van ILVO misschien net iets minder interessant … wie lanceert er nu ‘wereldnieuws’ over koeienscheten op Valentijn … d’oh! Vandaar dat we toch maar even de tijd nemen om het nieuws nu, op een beter geschikt moment te herhalen!

Lees de volledige communicatie van ILVO op hun site.