Yannick de Cocqueau
Werelddag zonder tabak
De ene 'ondeugd' is de andere niet en zo heb je dus op de eerste vrijdag van augustus een International Beer Day, maar is het sinds 1987 elke 31ste mei 'World No Tobacco Day'. Deze 'werelddag zonder tabak' is een initiatief van de lidstaten van de World Health Organization (WHO) en is bedoeld om wereldwijd de aandacht te vestigen op de wijde verspreiding van roken en de negatieve effecten ervan op de gezondheid. Gezien de WHO in Coronatijden misschien wat beters te doen heeft dan met een beschuldigende vinger te wijzen richting de rokende medemens, nemen wij het maar even over. Al willen wij niemand ook maar ietwat schuldig laten voelen. Wie correct geïnformeerd is beslist uiteindelijk gewoon zelf wat hij al dan niet laten wil ...

Want ja, daar draait het toch om niet? We beslissen zelf wat we met ons leven aanvangen en zolang je weet waar je mee bezig bent, kun je die beslissing ook nemen. Is roken schadelijk? Uiteraard. Net zoals de CEO van Neuhaus onlangs nog duidelijk stelde dat zijn bedrijf geen ‘gezondheidsproducten’ maakt en dat ook niet zal proberen. Hetzelfde kun je zeggen van bier. Het zijn nu eenmaal ‘genotsmiddelen’ waarvan de ene al wat schadelijker is dan het ander. Hoeveel ‘schade’ je wil oplopen voor het genot dat het oplevert, daar kies je toch zelf voor, niet? En een leven zonder genot, lijkt ons eigenlijk nog veel schadelijker.

Jaarlijks kiest de WHO wel een thema en voor 2020 is die nog goed gekozen ook … de jeugd. Daar kun je namelijk nog discussiëren over ‘beslissingsbekwaamheid’. Dat jongeren voorzichtig experimenteren met de ‘verboden vruchten’ is wel goed, maar het mag bij experimenteren blijven en het moet hen ook niet ‘te’ makkelijk worden gemaakt. De experimenten geven net de kans om open deuren in te trappen en goede informatie binnen te gooien. M.a.w. als zo ‘internationale dagen’ vooral als doel hebben om te informeren en niet enkel een terechtwijzend ‘vingertje’ zijn, kunnen we er niets op tegen hebben. Daarna beslissen we zelf wel wat we met die info doen. Daarom vinden we een ‘positieve’ formulering als ‘International Beer Day’ ook beter dan ‘World NO Tobacco Day‘. Het ‘recht op ondeugd’ zou gewoon een mensenrecht moeten zijn.

Maar goed … ‘No Tobacco’ dus … Beloofd, we zullen geen opsteken, maar laat ons dan toch een klein beetje ondeugend zijn in onze bierkeuze voor vandaag. We gaan voluit voor een fris glas Jean Nicot. Een tripel in ‘Belgische stijl’ gebrouwen in opdracht van sigarenclub Aroma de Cuba bij brouwerij De Graal. Speciaal is dat er in het bier een mengeling van tabaksbladeren wordt verwerkt die er een leuke kruidigheid aan toevoegen.

Weetje : Jean Nicot was een Franse ambassadeur in Portugal die focuste op de geneeskrachtige aspecten van tabak. Hij schreef het onder andere voor aan koningin Catherine de Medici als middel tegen haar hoofdpijn …tijden veranderen.